PORTFOLIO

PORTFOLIO

katalogi produktowe

plansze anatomiczne

katalogi wystaw, albumy

PORTFOLIO

Fotoedycja reprodukcji na bazie zdjęć wyjściowych własnych

lub z otrzymanych plików.

Dbałość o wierne odworowanie kolorów w palecie RGB i CMYK.

Wizualizacje framingu i aranżacji reprodukcji we wnętrzach.

Projekt katalogów z interaktywnym interfejsem w formacie pdf 

do mailingu, i/lub udostępnienia na stronie www.

Projekty formy graficznej web design.

Katalog papierowy - opracowanie reprodukcji pod kątem

druku offsetowego, projekt okładki, projekt layoutu, 

Przygotowanie do druku z cyklem zatwierdzenia proof.

Oddajemy przygotowany projekt lub gotowy produkt. 

Dogłębnie zapoznajemy się z tematem.

Po konsultacjach rysujemy szczególowe grafiki, infografiki i modele.
Opisy naszych plansz są przejrzyste, zaczerpnięte z wiarygodnych

źródeł i wielokrotnie konsultowane przez fachowców.
Proponujemy nowoczesną formułę zgodną z najnowszymi trendami,

przy jednoczesnym zachowaniu koniecznych układów gwarantujących

czytelność grafiki i treści merytorycznych.
Przygotowujemy do druku i formaty do internetu.
Oddajemy przygotowany projekt lub gotowy produkt.

 

Fotoedycja zdjęć produktowych na bazie fotografii wyjściowych

własnych lub z otrzymanych plików.

Opracowania setów produktu do prezentacji web.

Wizualizacje produktu w naturalnym otoczeniu.

Projekt katalogów ofertowych, produktowych, promocyjnych

w formacie pdf do mailingu, i/lub udostępnienia na stronie www.

Projekt katalogów z interaktywnym interfejsem w formacie pdf 

do mailingu, i/lub udostępnienia na stronie www.

Opracowanie interaktwnego cennika produktu z możliwością informacji zwrotnej w postaci wypełnionego formularza zamówień.

Projekty formy graficznej web design.

Katalog papierowy - opracowanie oferty produktów pod kątem druku offsetowego, projekt okładki, projekt layoutu, 

przygotowanie do druku z cyklem zatwierdzenia proof.

Oddajemy przygotowany projekt lub gotowy produkt.

GRAFIKA WYDAWNICZA

katalogi, albumy, plansze

 

 

© 2019 Umiński Studio SB | Wszelkie prawa zastrzeżone